Cambridge İK

İNSAN KAYNAKLARI VE BU ALANDAKİ TEMEL POLİTİKALAR

Cambridge Academy, insanı en önemli değer olarak gören ‘insan odaklı’ bir anlayışa sahiptir. Mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturma, insan kaynağını doğru yönetme, yönlendirme ve geliştirme doğrultusunda hedef ve stratejilere uygun insan kaynakları sistemlerini kullanmaktadır.Bu bağlamda insan kaynağına yatırımı ön planda tutmakta çalışanlarının iş tatmini, eğitimi ve sürekli gelişimi odaklı bir personel politikası uygulamaktadır.

Çalışanların şirkete bağlılığını ve güvenini esas alan Cambridge Academy, başarısının ardında çalışanlarının olduğu prensibinden hareketle, personelinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayarak, sürekli gelişimine imkân sunar. Proaktif ve inovatif bir yaklaşıma sahip şirketlerimiz “Toplam Kalite Yönetimi” model anlayışıyla da sektörde örnek ve lider şirketlerin başında gelmektedir.

Firmayı geleceğe taşayacağına ve kurumsal kültürü benimseyebileceğine inanan, gelişim potansiyeli yüksek adaylar iş başvurularını contact@cambridgeistanbul.com  adresinden yapabilmektedir.

İK POLİTİKASI

  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak.
  • Çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
  • İnsan kaynakları politikaları ile şirket politikalarını bütünleştirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak.
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutarak aile bilinci oluşturmak.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Objektif ve adil bir ücret politikası belirlemek.
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
  • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak