MESLEKİ İNGİLİZCE

GENEL İŞ İNGİLİZCESİ

Genel iş ingilizcesi eğitim programımız, iş dünyasında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş çalışanlarının, farklı ülkelerde ki meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurabilmelerini ve faaliyetlerini uluslararası düzeye taşıyabilmelerini sağlayacak düzeyde ingilizce öğretimini kapsamaktadır.

Yoğun iş ve yaşam tarzı nedeniyle zamanı kısıtlı, uzun süreli yabancı dil kurslarına zaman ayıramayan, geçmiş dönemde ingilizce eğitimi almış fakat pratik yapma imkânı bulamamış, iş ingilizcesi alanında tam yetkinlik isteyen profesyonellerin, iş ve sosyal yaşamında dil becerilerini, iş yaşamının gerektirdiği sosyal iletişimlerini geliştirme imkânı sunar.

Eğitim programımız, iş dünyasında faaliyet gösteren bireylerin iş hayatında ki gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, mesleki terimlere hakimiyet, iş toplantıları ve seyahatleri, etkili iletişim kurabilme, iş mektupları ve elektronik postalar yazabilme, konferans ve sunum yapabilme gibi konular üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

 

 

 

 

HUKUK İNGİLİZCESİ

Hukuk ilişkilerinin giderek daha da uluslararası bir boyut kazanması, ingilizceyi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da birincil dil olma noktasına getirmiştir. Kendine özgü dili ve terimleri olan hukuk uygulamalarında kelimeler, noktalamalar hatta tonlamalar dahi farklı anlamlara gelecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum birçok alanda kendini donatan hukuk uygulayıcılarının kendini hukuk ingilizcesi alanında da geliştirme gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Avukat, hakim, savcı, katip, hukuk öğrencisi, hukuk danışanları, arabulucular ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmış eğitim programımız, orta seviyede ingilizce bilgisine sahip katılımcılara, ingilizce hukuk terminolojisini kullanmayı, genel ingilizce hukuk uygulamasını, hukuki yazı ve konuşma dilini efektif ve pratik şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim sürecimiz, birçok materyal ve aktif uygulamalar ile zenginleştirilmekte, hukuk pratikleri ve geniş terminoloji içeriği eşliğinde sürdürülmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda etkin bir şekilde ingilizce hukuk dilini uygulayabilir hale gelmektedir.

 

 

 

TIP İNGİLİZCESİ

Doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık sektöründe çalışan diğer profesyoneller için özel olarak hazırlanmış tıp ingilizcesi programlarının içeriğini, raporlamalar, konferans ve sunum teknikleri, semptonların tanımlanması ve hasta ile diyalog gibi dersler oluşturur. Kurs ayrıca vücudun bölümleri ve işlevleri, tıbbi ve paramedikal eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili genel tıbbi kelime haznesi sunar. Katılımcının, mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenmesi ve geliştirmesini amaçlayan tıp ingilizcesi programları, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmasına da imkan sağlar.

 

Neden Tıp İngilizce Eğitimi almalısınız?

İngilizce, dünyada tıbbi alandaki temel araştırma dilidir.

Tıp öğrencilerinin alanlarının bir gereği olarak ingilizce sınavlarını geçmeleri gerekmektedir.

Tıbbi doktora ve master öğrencileri ile profesyoneller, ingilizce pratiği yapmak için anadili ingilizce olan ülkelere seyahat ederler ve kimi zaman o ülkelerde çalışırlar.

Birçok tıbbi tescil ve yönetim kurulunda doktorların, uzman sayılabilmeleri için IELTS akademik sınavında 7,0 almaları beklenmektedir.

Sağlık çalışanlarının yabancı hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmelerinin temel anahtarıdır.

 

 

TURİZM İNGİLİZCESİ

Turizm bölümünde okuyan, bu sektörde çalışan ve kendini bu alanda geliştirmeyi hedefleyenler için özel olarak tasarlanan programımız, kursiyerlerimize kariyer planlamalarında farklı bir vizyon katmalarını sağlamaktadır. Katılımcılar iş hayatlarındaki deneyimlerini turizm/iş derslerinde paylaşmaya teşvik edilirler, bu sayede program sırasında işlenecek farklı konu başlıkları öğrencilerin deneyimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkarak yaratılır. Program süresince konular, ders kitapları, gazete makaleleri, video vb. materyallerle zenginleştirilerek işlenmektedir. Turizm konusunda gereken kelime bilgisi geliştirilmekte ve gramer yapısı kurs boyunca yoğun olarak işlenmektedir. Ayrıca katılımcı, gerek seminer gerek grup toplantısı veya çeşitli sunumlarda mesleğine dair ingilizce bilgisini nasıl kullanacağı konusunda eğitilmektedir. Program bitiminde öğrenciler, Turizm İngilizcesi ile bağlantılı konularda çok daha akıcı ve verimli bir ingilizce kullanabilecek seviyeye ulaşır.

 

Programın içeriği:

 • Talep formları ve rezervasyon
 • Resepsiyon
 • Otel Servisi
 • Yiyecek & İçecek Servisi
 • Çevre Turları
 • Şikayetler
 • Check-out
 • Tur Operasyonu- Kontaklar
 • Tur Operasyonu- Planlama
 • Müzakere
 • Revizyon

 

MÜHENDİSLİK İNGİLİZCESİ

Mühendisler, mühendislik fakültesi öğrencileri ve bu alanda akademik kariyer planı olan diğer profesyoneller için özel olarak hazırlanmış mühendislik ingilizcesi, katılımcının mesleği ile ilgili, raporlamalar, konferans ve sunum tekniklerini öğretirken eğitim-öğretim ve araştırma imkanı sunar. Kurs ayrıca katılımcının, mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenmesini ve geliştirmesini amaçlar.

 

Neden Mühendislik İngilizcesi Eğitimi Almalısınız?

Mühendislik alanında doktora ve master öğrencileri ile profesyoneller, ingilizce pratiği yapmak için anadili ingilizce olan ülkelere seyahat ederler ve kimi zaman o ülkelerde çalışırlar.

Fiyat Teklifi Al